Nama Penuh*
No. Telefon*
Nama Bank*
No. Akaun Bank*
Jumlah Komisyen*
Sila nyatakan jumlah komisyen yang ingin dikeluarkan. Minima pengeluaran ialah RM50.